17/17 Novela zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh; T: 7.3.2017

V souladu s požadavky nařízení o licencích FLEGT je nutné vymezit kompetence celních úřadů a Ministerstva zemědělství, jakož i některé administrativní postupy (např. postup při nepředložení platné licence FLEGT, způsob nakládání se zadrženými výrobky ze dřeva).

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/