17/15 Novela zákona o střetu zájmů; T: 6.3.2015

Přijetím novely bude zvýšena účinnost veřejné kontroly nad funkcionáři, budou zpřísněny sankce při porušení povinností vyplývajících ze zákona, bude eliminována možnost přechodu funkcionářů do soukromého sektoru a v neposlední řadě bude vytvořen centrální elektronický registr podaných oznámení, který nejenže zajistí uživatelsky pohodlnější možnost kontroly podaných oznámení, ale zavede i centralizovanou metodickou podporu vůči příslušným subjektům.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/