17/13 NV o podmínkách ukládání odpadů na skládky; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 6.2.2013

Předmětem navrhované právní úpravy je doplnění definice dočasného skladování kovové rtuti v souladu se směrnicí 2011/97/EU a nařízením (ES) č. 1102/2008 tak, že se jedná o dočasné skladování po dobu delší než jeden rok a toto skladování je považováno za odstraňování odpadu. Dále se navrhuje stanovit, že zařízení pro dočasné skladování kovové rtuti je skládkou skupiny S-nebezpečný odpad. Konkrétní podmínky a kritéria pro dočasné skladování kovové rtuti včetně požadavků na zařízení využívaná pro tento účel a kritérií pro přijímání tohoto odpadu, které upravuje směrnice 2011/97/EU, se navrhují stanovit v samostatné příloze č. 13 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/