171/16 Návrh vyhlášky hodnocení a snižování hluku; 13.9.2016

Hlavním důvodem nezbytnosti navrhované právní úpravy je potřeba zohlednění revidované transevropské dopravní sítě TEN -T [Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU]. Ponechání současného rozsahu vymezení aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku ve stávající vyhlášce č. 561/2006 Sb. již nevyhovuje nové potřebě průchodnosti pro vedení tras transevropské dopravní sítě TEN -T. V předkládaném návrhu vyhlášky jsou předmětné aglomerace vymezeny tak, že tato průchodnost pro vedení tras transevropské dopravní sítě TEN -T je již umožněna, a to přes části s méně souvislou zástavbou. Původní rozsah vymezení aglomerací byl tedy zredukován na výsledná území aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku, která jsou charakterizována zejména vysokou hustotou zalidnění a souvislou zástavbou městského charakteru vyžadující ochranu obyvatelstva vůči negativním důsledkům dopravy. Základní územní jednotkou aglomerací vymezených pro účely hodnocení a snižování hluku je katastrální území.

Související soubory

/jak-na-