171/14 Nař. vl. o stanovení důchodového věku; T: 29.10.2014

Tímto návrhem nařízení vlády se reaguje na uvedené požadavky Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu tak, že se zrušuje dosavadní podmínka, že pro nárok na snížení důchodového věku podle nařízení vlády č. 363/2009 Sb. musel být příslušný počet směn pod zemí odpracován před 1. lednem 2009; podmínka, že zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí muselo být vykonáváno i před rokem 1993, zůstává vzhledem k dikci § 107 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění zachována. Touto úpravou se tak rozšíří okruh horníků, na které se nařízení vlády č. 363/2009 Sb. bude vztahovat. Účinnost této novely nařízení vlády se navrhuje již od prvního dne druhého kalendářního měsíce po vyhlášení, tedy dříve, než nabyde účinnosti navrhovaný zákon.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/