171/10 NV o Programu statistických zjišťování na rok 2011; T: 2.8.2010

K provedení § 10 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) stanoví Český statistický úřad (dále jen „ČSÚ“) v souladu s § 27 písm. a) a b) program statistických zjišťování na následující kalendářní rok. Program je stanoven formou vyhlášky, kterou ČSÚ vypracovává v součinnosti s ministerstvy, popřípadě i s jinými správními úřady, a v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 je vyhlášen vždy nejpozději do 30. listopadu předcházejícího roku ve Sbírce zákonů.

 

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

Související soubory

/jak-na-