17/10 NV o technických požadavcích zpracování biometrických údajů; T: 11.2.2010

Předkládaný návrh vyhlášky je navržen z důvodů přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy.

Je tak nutné upravit dosavadní postupy při pořizování otisků prstů, a to také u osob s neobvyklými anatomickými nebo fyziologickými předpoklady pro pořízení otisků prstů.

 

Hlavní principy navrhované právní úpravy:

  • upřesnit postup při pořizování otisků prstů žadatele o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji,
  • rozšířit možnosti při pořizování otisků prstů žadatele o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji v případech, kdy prsty trpí anatomickými nebo fyziologickými změnami, abnormalitami nebo zdravotním postižením.

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/