171/23 Mandát pro provedení revize výdajů v oblasti ICT;T:6.10.2023

Cílem revize výdajů je na vládní úrovni ověřit, jakým způsobem byla realizována doporučení ze Souhrnné zprávy o digitalizaci veřejné správy v ČR, kterou zpracoval NKÚ. Předmětem tohoto materiálu je Mandát pro provedení revize výdajů v oblasti ICT, který stanovuje několik konkrétních cílů revize, dále časový rámec realizace mezi říjnem 2023 a květnem 2024, předmět prací, zapojené subjekty a jejich vzájemnou zodpovědnost v rámci realizace revize výdajů.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 10. 2023.