171/19 Aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility, T: 27.12.2019

Národní akční plán čisté mobility (NAP CM) vznikl na základě požadavku směrnice 2014/94/EU, která uložila členským státům vytvořit svůj národní rámec politiky na podporu rozvoje alternativních paliv v dopravě a vytvořit tak dostatečně příznivé prostředí pro širší uplatnění vybraných alternativních paliv a pohonů v sektoru dopravy. NAP CM byl schválen vládou usnesením vlády ČR č. 941 ze dne 20. listopadu 2015. Jeho aktualizace vyplývající z tohoto usnesení reaguje na některé nové výzvy v oblasti snižování emisí zejména CO2 v dopravě a reflektuje nejnovější vývoj legislativy EU. Vzhledem k tomu, že na úrovni EU se stále více akcentuje potřeba dosáhnout dekarbonizace ve všech druzích dopravy, obsahuje aktualizace NAP CM i samostatnou kapitolu týkající se zavádění alternativních paliv v nesilničních druzích dopravy.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/