17/08 NV o Programu statistických zjišťování na rok 2008

Návrhem má být novelizovaná vyhláška č. 279/2007 Sb., o Programu statistických zjišťování v roce 2008, a to z důvodu zrušení 15 ročních výkazů statistických zjišťování schválených v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Rizikem spojeným s nečinností je celoroční provádění statistických zjišťování, která se ukázala být nepotřebná, za současně neúčelného vynakládání rozpočtových prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu resp. státního rozpočtu.

 

Návrh vyhlášky

PŘIPOMÍNKY HK ČR

Vypořádání připomínek

 

Vaše připomínky prosím zasílejte do 25. 2. 2008.                         pripominkovani@komora.cz

 

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/