170/16 NZ o zaměstnanosti; T: 26.9.2016

Cílem návrhu zákona v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením je zejména transparentně upravit poskytování příspěvků zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Z tohoto důvodu se navrhuje nahradit administrativně náročný a neflexibilní systém vymezování jednotlivých chráněných pracovních míst uznáním zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce bude realizováno na základě právního aktu – dohody o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce uzavřené mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce České republiky.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/