170/15 NV, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích; T: 11.9.2015

Návrh vyhlášky v návaznosti na novelu zákona zohledňuje především novou kategorizaci silnic a dálnic (rušení pojmu rychlostní silnice, změny v číslování a evidenci), novou úpravu problematiky správy pozemní komunikace, zavádí vzor vážního lístku a nově upravuje vztah obecných technických požadavků na výstavbu pozemních komunikací k problematice vydávání výjimek podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/