170/14 Novela zákona o důchodovém pojištění; T: 29.10.2014

 Obecné stanovení nižšího důchodového věku pro vybrané skupiny pojištěnců, tj. pro osoby pracující v hornictví ve vybraných povoláních, které mají stálé pracoviště pod zemí v hlubinných dolech, a zvláštní stanovení výše procentní výměry starobního důchodu těchto pojištěnců.

Identifikace dotčených subjektů:

Zaměstnavatelé, u nichž se provádí hlubinná těžba nerostů.
Osoby, které pracovaly, pracují nebo budou teprve pracovat v zaměstnáních v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech.
Okresní správy sociálního zabezpečení a Česká správa sociálního zabezpečení (zcela výjimečně orgány sociálního zabezpečení ozbrojených sil, tj. v případě postupné kombinace zaměstnání v hornictví a služebního poměru).

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/