170/13 NV o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb; T: 10.12.2013

Cílem navrhované změny vyhlášky je upravit technickou specifikaci základní služby bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby (§ 3 odst. 1 písm. f) zákona o poštovních službách) tak, aby poskytování této služby v režimu základní služby bylo v souladu se změnami v Aktech Světové poštovní unie.

Druhou cílovou oblast představuje problematika dostupnosti pošt. Tato je v současnosti upravena ustanoveními § 14 vyhlášky. Tato ustanovení určují jednotlivá kritéria, která jsou transparentní, přezkoumatelná a jednotná pro celé území České republiky. Na základě roční aplikace vyhlášky č. 464/2012 Sb. byly identifikovány některé formulace, které by mohly do budoucna, založit možné výkladové nejasnosti, a proto by mělo být přijato opatření k jejich zamezení provedením legislativně technických změn příslušných ustanovení. Z věcného hlediska je tedy třeba kritéria upřesnit ve smyslu původního návrhu a jeho odůvodnění. Žádné z navrhovaných upřesnění nevede k faktickým změnám v současném rozsahu zajištění dostupnosti poštovních služeb prostřednictvím pošt. Cílem je provést legislativně technické změny zpřesňující stávající kritéria pro stanovení dostupnosti základních služeb za účelem odstranění možných výkladových nejasností a odstranění některých formálních administrativních nedostatků.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/