170/23 Návrh vyhl. o podrobnostech pro účely výpočtu náhrady účelně vynaložených nákladů za předčasné splacení  spotř. úvěrů na bydlení;T:16.10.2023

Na základě novely zákona o spotřebitelském úvěru bude ČNB zmocněna k vydání vyhlášky, která pro účely výpočtu výše účelně vynaložených nákladů, které vzniknou věřiteli v souvislosti s předčasným splacením některých spotřebitelských úvěrů na bydlení, určí členění spotřebitelských úvěrů na bydlení do skupin. Návrh tak určuje délky období, pro které jsou sjednány pevné zápůjční úrokové sazby, a dále člení spotřebitelské úvěry do skupin.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 16. 10. 2023.