170/20 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady); T:3.11.2020

Nařízení vlády se vydává každoročně na základě zmocnění § 271u odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění zákona č. 205/2015 Sb., které ukládá vládě povinnost, aby vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů, upravila nařízením podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na výdělku příslušející zaměstnanci po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemoci z povolání. To se vztahuje i na náhradu nákladů na výživu pozůstalých. Kdyby zvýšení náhrad provedeno nebylo, nedošlo by u poškozených a pozůstalých k reálnému zvýšení poskytovaných částek, naopak, u poškozených, kteří pobírají invalidní důchod a pozůstalých, kteří pobírají pozůstalostní důchod, by jeho zvýšením došlo ke snížení poskytované náhrady.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 3. 11. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/