170/19 Návrh vyhlášky, kterým se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., léčivé přípravky, T: 23.12.2019

Současná podoba vyhlášky č. 236/2015 Sb. tak nereflektuje skutečnost, že lékař předepisující individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití musí poskytovat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv informace o výsledcích léčby jednotlivých pacientů. V souvislosti s uvedeným je také nezbytné blíže specifikovat, jaké konopí pro léčebné použití lze při přípravě léčivých přípravků použít, a to stanovením procentuálního obsahu delta-9-tetrahydrocannabinolu a cannabidiolu v konopí pro léčebné použití.

/jak-na-