17/23 Návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla;T:24.2.2023

Nový zákon upravující pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který nahradí stávající zákon č. 168/1999 Sb. Implementuje aktuální právní úpravu EU v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a současně zohledňuje i dosavadní zkušenosti s danou právní úpravou, včetně posílení digitalizace systému.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 24. 2. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/