17/22 Novela nař. vl. č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních;T:4.3.2022

Cílem právní úpravy je zavedení tří výjimek pro používání bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP), butylbenzylftalátu (BBP), dibutylftalátu (DBP) a diisobutylftalátu (DIBP) v produktové skupině elektrozařízení „zdravotnické prostředky“, a to na přesně stanovenou dobu. Dalším cílem je dále ukončení výjimek nebo dílem jejich prodloužení v případě dvanácti dosavadních výjimek používání rtuti v produktové skupině „osvětlovací zařízení“. V případech ukončení výjimek pro rtuť, jde o jejich používání ve výbojkách – většinou kompaktních a lineárních zářivkách. Ve věcné rovině je sledován cíl úpravy na evropské úrovni, tj. zkvalitnění regulace trhu s elektrozařízeními, tak, aby byla účinně zajištěna ochrana zdraví a bezpečnosti osob, ochrana životního prostředí a dalších oprávněných zájmů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 3. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/