17/19 Novela zákona o technických požadavcích na výrobky; T: 1.3.2018

Zavádí „sponzorovaný přístup“ k technickým normám, upravuje postup při odvolání proti rozhodnutí akreditačního orgánu, zajišťuje adaptaci na nařízení Evropské unie v oblasti zdravotnických prostředků. Aktuální potřeba. Nutnost zajistit včasnou implementaci právních předpisů Evropské unie.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/