169/14 Nař. vl. o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti; T: 20.10.2014

Navrhovaná novela vychází z požadavků praxe, kdy se ukazuje jako ekonomicky výhodné popsaný typ smluv ve veřejné linkové dopravě uzavírat. Již samotné uzavírání dlouhodobých smluv obecně umožňuje optimalizaci nákladů a snižování kompenzačních úhrad z rozpočtů obcí a krajů. Požadavek, aby dopravce k poskytování veřejných služeb zakoupil nová vozidla, která pak po celou dobu trvání smlouvy využívá a která jsou na konci doby trvání smlouvy daňově a účetně odepsaná, pak přispívá k transparentnosti účtování nákladů dopravce na vozidlový park a souvisejícího určování výše kompenzačních úhrad. Z uvedených důvodů se navrženou novelizací předpokládají úspory na nákladech na poskytování veřejných dopravních služeb.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/