169/13 Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020; T: 2.12.2013

Strategie stanoví prioritní témata ČR pro oblast sociálního začleňování v období do roku 2020 a je rovněž významným dokumentem pro využívání Strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2014+. Dále obsahuje přehled opatření majících vliv na sociální začleňování a boj s chudobou a přehled relevantních materiálů a zdrojů.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/