169/20 Návrh vyhlášky o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem; T:2.11.2020

Vyhláška upravuje nastavení podmínek, při jejichž splnění bude možné bezpečně nakládat se znovuzískanou asfaltovou směsí mimo odpadový režim a vyrábět asfaltovou směs ze znovuzískané asfaltové směsi, kterou není vhodné uvolnit z odpadového režimu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 2. 11. 2020.

/jak-na-