169/19 Návrh změny vyhlášky provádějící zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, T: 4.1.2020

Návrh vyhlášky je předkládán v návaznosti na vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s novým zmocněním obsaženým v § 96 písm. m) zákona o matrikách jsou do vyhlášky doplňovány vzory souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství, vzory prohlášení manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, který tvrdí, že je otcem dítěte, a matky dítěte.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/