168/15 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020: Program podpory – EXPANZE; T: 4.9.2015

Program EXPANZE byl připraven v úzké spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s., která bude ve smyslu zákona č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání a na základě dohody o financování uzavřené s Řídícím orgánem OP PIK pověřena jeho realizací.

Ministr průmyslu a obchodu bude v průběhu realizace programu vyhlašovat jednotlivé aktuální výzvy programu. Na předkládaný program je celé programovací období 2014 – 2020 OP PIK alokována částka 350 mil. EUR.

Cílem programu je usnadňovat malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů pro zahájení a další rozvoj jejich podnikání, zvyšování podnikatelské aktivity ve státem podporovaných regionech a také přispívat
k rozvoji sociálního podnikání.

Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru s možností odkladu splátek jistiny, záruky za úvěr a finančního příspěvku na úhradu úroků. Zvýhodněný úvěr je poskytován na max. 60 % způsobilých výdajů projektu, maximálně ve výši 100 mil. Kč a záruka za úvěr je poskytována k bankovním úvěrům až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Maximální výše záruky je omezena 100 mil. Kč. Finanční příspěvek k úhradě úroků slouží příjemcům podpory k částečné nebo plné úhradě úroků za úvěr čerpaný na realizaci projektu za běžných komerčních podmínek.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/