168/14 Nař. vl. o stanovení dodání zboží pro použití režimu přenesení daňové povinnosti; T: 17.10.2014

Nařízení vlády může v souladu s § 92f zákona o dani z přidané hodnoty stanovit, že se režim přenesení daňové povinnosti uplatní pouze u těch plnění, která jsou uvedena v příloze č. 6 zákona o dani z přidané hodnoty. Předmětem tohoto návrhu je tak stanovení konkrétních kategorií zboží a služeb, při jejichž dodání či poskytnutí se použije režim přenesení daňové povinnosti (viz § 92a a násl. zákona o dani z přidané hodnoty). Tento seznam plnění zahrnuje, kromě dosud stanovených převodů povolenek na emise skleníkových plynů, nově např. dodání mobilních telefonů, zařízení s integrovanými obvody, dodání herních konzolí, tabletů a laptopů, dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů.

Ve všech navrhovaných případech se jedná o kategorie zboží a služeb, při jejichž dodání či poskytnutí byly v České republice zjištěny daňové podvody při obchodování v řetězci. Většina okolních členských států při poskytnutí těchto plnění režim přenesení daňové povinnosti také zavedla, popř. jej zavádí.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/