168/11 NV pravidla provozu na pozemních komunikacích; T: 5.8.2011

V současné době jsou vozidla přepravující osoby těžce postižené nebo těžce pohybově postižené označována označením O 1. Podle předloženého návrhu vyhlášky bude označení O 1 nahrazeno parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením, který bude mít náležitosti stanovené Doporučením a bude na rozdíl od dosavadního označení O 1 akceptován i v jiných státech Evropské unie, kde dosud držitelé označení O 1 nemohli požívat zvýhodnění (zejména zvláštních parkovacích míst) určené pro osoby zdravotně postižené. Přechodným ustanovením zákona je stanovena dostatečně dlouhá doba k výměně označení O 1 za parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/