168/10 NV o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách; T: 21.7.2010

Důvodem navrhované právní úpravy je posílení transparentnosti a usnadnění administrativních úkonů spojených s dokumentací zadávání veřejných zakázek. Jedná se o rozšíření stávající legislativy na základě poznatků vyplývajících z uživatelského prostředí Informačního systému o veřejných zakázkách uveřejňovacího subsystému.

Přínosem této novely vyhlášky je posílení transparentnosti, dojde ke zvýšení důvěryhodnosti jednotlivých zadavatelů a snížení rizika uložení sankcí za porušení zákona. V důsledku se sníží nejen administrativní náklady, ale i cena samotné zakázky tím, že se rozšíří počet potenciálních dodavatelů.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/