168/23 Novela vyhl. č. 294/2015 Sb., kt. se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích;T:12.10.2023

V souvislosti s novelizací zákona o silničním provozu vyplynula povinnost novelizace prováděcího právního předpisu, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, a to zejména s potřebou zavedení některých nových dopravních značek, vizuální úpravy některých dopravních značek a úpravy významu některých symbolů a značek.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 12. 10. 2023.