168/21 Novela nař. vl. č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015-2024;T:15.11.2021

Je nezbytné provést aktualizaci stávajícího POH ČR a aktualizovanou závaznou část odpovídajícím způsobem promítnout do nařízení vlády o POH. Novela POH ČR tedy reaguje na změny odpadové legislativy na evropské i vnitrostátní úrovni. Je to nezbytnou podmínkou pro čerpání prostředků z fondů EU. V případě, že by nedošlo k aktualizaci POH ČR, hrozilo by v některých oblastech zastavení finanční podpory z fondů EU.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 15. 11. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/