168/19 Novela zákona o platebním styku, T: 9.1.2020

Návrh zákona provádí dílčí úpravu licenčních požadavků kladených na poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu. Nově bude systém řízení bezpečnostních a provozních rizik a systém vyřizování stížností a reklamací uživatelů požadavkem na činnosti a nikoliv licenční podmínkou. To by mohlo vést k urychlení licenčního řízení. Zároveň se zavádí nový požadavek, a to důvěryhodnost vedoucích osob z hlediska řádného a obezřetného poskytování platebních služeb, respektive vydávání elektronických peněz.

Návrh zákona dále upravuje ustanovení týkající se povinnosti úvěrových institucí vést platební účty tzv. nebankovním poskytovatelům platebních služeb. Tato povinnost je zachována, nicméně úvěrové instituce budou moci odmítnout otevření takového účtu či od smlouvy o účtu odstoupit pouze, budou-li pro to mít spravedlivý důvod. Porušení povinností bude veřejnoprávně sankcionováno.

/jak-na-