167/16 Význam metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v ČR; T: 1.9.2016

Materiál se předkládá na základě Usnesení č. 2 Rady vlády pro stavebnictví České republiky ze dne 13. října 2015. Tímto usnesením Rada vlády uložila MPO průběžně sledovat vývoj metody Building Information Modelling neboli informačního modelování staveb (dále jen „BIM“), koordinovat a podporovat opatření směřující k jejímu uplatňování v ČR. Současně Rada vlády doporučuje vládě ČR přijmout opatření směřující k postupnému zavádění metody BIM v ČR s cílem snížení provozních i investičních nákladů s důrazem na aplikaci při zadávání veřejných zakázek, a dále navrhuje vládě ČR stanovit gestora pro zavádění BIM do praxe v ČR, přičemž navrhuje jmenovat gestorem Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Související soubory

/jak-na-