167/15 NV o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod; T: 8.9.2015

Cílem novelizace je naplnění požadavků vyplývajících z požadavku na transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/39/EU ze dne 12. srpna 2013, kterou se mění směrnice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokud jde o prioritní látky v oblasti vodní politiky. Upraveny jsou dále formulace některých ustanovení tak, aby dopovídaly uvedené obsahové (transpoziční) změně. Rovněž jsou navrženy ke zrušení některé přílohy vyhlášky s ohledem na skutečnost, že zmíněné postupy jsou již obsahem certifikovaných metodických postupů. Transpoziční termín je stanoven na 14. září 2015.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/