167/13 Nař. vl. o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst; T: 22.11.2013

Novela nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek reaguje na krizovou situaci v hospodářském vývoji klíčových průmyslových podniků a negativní vývoj zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a navyšuje hmotnou podporu při vytváření nových pracovních míst a reaguje na novelu zákona o investičních pobídkách.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/