167/10 NV o způsobu regulace cen v energetických odvětvích; T: 16.7.2010

Vyhláška v souladu s energetickým zákonem stanovuje způsoby regulace v odvětví elekroenergetiky, plynárenství a teplárenství a postupy pro regulaci cen v těchto energetických odvětvích. V souladu se zákonem o podpoře využívání obnovitelných zdrojů vyhláška rovněž upravuje způsob zahrnutí nákladů provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav vznikajících v souvislosti s odchylkou výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů do regulovaných cen za distribuci a přenos elektřiny.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/