167/09 Zpráva o plnění SR ČR za 1.pololetí 2009; T: 21.9.2009

Zpráva obsahuje hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, vývoje státních finančních aktiv a pasiv, stavu státních záruk a vývoje státního dluhu. V části hodnotící ekonomický vývoj ČR vychází z veřejně publikovaných materiálů, především z údajů ČSÚ, v části zabývající se hodnocením vývoje státního rozpočtu je shrnutím dosažených výsledků hospodaření jednotlivých rozpočtových kapitol za prvních šest měsíců letošního roku, přičemž číselné údaje v ní uvedené navazují na finanční výkazy správců kapitol k 30. červnu 2009. Součástí zprávy je informace o výsledcích hospodaření státního rozpočtu za leden až srpen 2009 a výhled celkového plnění státního rozpočtu do konce letošního roku.

Předkládací zpráva

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/