167/23 Návrh prováděcí vyhl. k zákonu o preventivní restrukturalizaci;T:11.10.2023

Účelem návrhu je nastavení určitých technických parametrů institutu preventivní restrukturalizace, specificky způsobu stanovení odměny a náhrady účelně vynaložených nákladů restrukturalizačního správce a minimálního limitu a standardu pojištění restrukturalizačního správce, respektive též kompetencí justičních pracovníků v agendě restrukturalizačních řízení.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 10. 2023.