167/21 Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2021 až 2030;T:5.11.2021

Pro nadcházející období (2021-2030) je hlavním posláním rozvoje elektronizace veřejných zakázek především:

  • jednoduché a efektivní zadávání VZ a podávání nabídek
  • maximální transparentnost trhu veřejných zakázek a otevřenost systémů
  • podpora inovativního a správného elektronického zadávání veřejných zakázek.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 5. 11. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/