167/19 Strategie vlastnické politiky státu; T: 20.12.2019

Výchozím bodem vlastnické politiky je přehled všech společností s majetkovou účastí státu a státních podniků, jejich základní klasifikace dle právní formy i rozdělení dle odvětvových ministerstev, která v jednotlivých společnostech a podnicích vykonávají vlastnická práva k majetkovým účastem, resp. zakladatelská práva státu. Materiál vymezuje specifika státu jako vlastníka majetkových účastí státu v obchodních společnostech a národního podniku a zřizovatele státních podniků, určuje jeho roli a diskutuje optimální výkon vlastnických a zakladatelských práv ze strany státu.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/