166/14 Věcný záměr zákona o liniových dopravních stavbách; T: 20.10.2014

Návrh věcného záměru zákona má za cíl zefektivnění procesu povolovacího řízení k liniovým dopravním stavbám se současným zachováním adekvátní možnosti prosadit své zájmy všem dotčeným subjektům. Toto zefektivnění se může projevit celkovým zkrácením povolovacího procesu a poklesem nákladovosti celého procesu.

Zákon by byl lex specialis pro oblast liniových dopravních staveb – a to speciálním zákonem vůči stavebnímu zákonu, správnímu řádu, zákonu o vyvlastnění, zákonu o pozemních komunikacích, zákonu o drahách, zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí a dalším zákonům. Tyto zákony by se aplikovaly pouze v případě, že by zákon předpokládaný tímto věcným záměrem neobsahoval zvláštní úpravu, resp. nevylučoval použití konkrétních ustanovení těchto zákonů. V důsledku přijetí zákona předpokládaného tímto věcným záměrem by došlo ke zrušení některých zákonů a převzetí jejich materie do zákona předpokládaného tímto věcným záměrem.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/