166/09 NV-ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů; T: 23.9.2009

Předmět vyhlášky je v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 písm. b) bod 1 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů specifikace technických a ekonomických parametrů, kterými jsou podle zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů především náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji a doba využití zařízení.

Tyto technické a ekonomické parametry jsou stanoveny v příloze č. 3 vyhlášky a jejich dodržením je výrobci elektřiny zajištěno dosažení patnáctileté doby návratnosti investic při podpoře výkupními cenami stanovenými Energetickým regulačním úřadem.

S ohledem na neustálý vývoj a zdokonalování technologií využívajících obnovitelné zdroje na jedné straně a změny cen vstupů na straně druhé je nezbytné tyto technické a ekonomické parametry v čase měnit. Z tohoto důvodu návrh vyhlášky upravuje přílohu č. 3 vyhlášky č. 475/2005 Sb.

Technické a ekonomické parametry zahrnují rovněž konkrétní příklady indikativních hodnot jednotlivých technických a ekonomických parametrů u vybraných technologií výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Předkládací zpráva

Materiál

PŘIPOMÍNKY HK ČR

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/