166/23 Informace k postupu vymezování oblastí nezbytných pro příspěvek ČR k celkovému cíli EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie do r. 2030;T:4.10.2023

Cílem předložení tohoto materiálu je včasné zavedení opatření k většímu rozvoji využívání energie z obnovitelných zdrojů v České republice. Jedním z nástrojů, jak cíl v energii z obnovitelných zdrojů v celé Evropské unii do roku 2030 dále zvýšit, je v současné době dokončovaná směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2018/2001, nařízení (EU) 2018/1999 a směrnice 98/70/ES, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů, a zrušuje směrnice Rady (EU) 2015/652.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 10. 2023.