166/20 Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050; T:27.10.2020

Státní politika životního prostředí formuluje cíle v oblasti ochrany životního prostředí v ČR, zastřešuje problematiku životního prostředí v celém jejím rozsahu a stanovuje strategické směřování do roku 2030 s výhledem do roku 2050.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 27. 10. 2020.

/jak-na-