165/16 Zpráva o vývoji MSP a jeho podpoře v roce 2015; T: 30.8.2016

Předkládaná Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2015 informuje o vývoji malého a středního podnikání, o realizaci programů podpory v roce 2015, o počtu a výši podpořených projektů v jednotlivých programech a o jejich předpokládaných přínosech pro národní hospodářství.

Programy podpory malých a středních podniků jsou realizovány jednotlivými resorty a dalšími podřízenými organizacemi. Kromě čerpání prostředků z Operačního programu Podnikání a inovace byly v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu malé a střední podniky podpořeny také v rámci národních programů na podporu podnikání a programů na podporu výzkumu a vývoje. Další formy podpory byly poskytovány v programech účasti na zahraničních výstavách a veletrzích, v programu úspor energie či v rámci Rámcového programu pro podporu technologických center a center strategických služeb. Ministerstvo práce a sociálních věcí dále poskytovalo prostředky aktivní politiky zaměstnanosti s nepřímým vlivem na podporu podnikání.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/