165/15 Novela zákona o elektronických komunikacích; T: 16.9.2015

Ministerstvo spravedlnosti vyhotovilo v souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 30. března 2015 č. 220 návrh zákona, kterým se realizuje úkol z výše uvedeného usnesení, a to převedení kompetence řešení účastnických sporů o peněžitá plnění v oblasti elektronických komunikací na soudy. Mimo jiné v návaznosti na převod kompetencí obsahuje návrh zákona taktéž změny právní úpravy týkající se platebního rozkazu a elektronického platebního rozkazu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/