165/14 Novela zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem; T: 17.10.2014

Navrhovaná právní úprava řeší s cílem zvýšení transparentnosti a možného zjednodušení podnikání zejména následující oblasti:

· Vztah zákona č. 38/1994 Sb. k novým institutům zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

· Odstranění duplicit se zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád.

· Zjednodušené licence pro vývozy při veletrzích, výstavách, předvádění apod. V souvislosti s euronovelou byla zavedena možnost transferu na veletrhy, výstavy a předvádění formou obecné licence, jež je do jisté míry jednodušší. Pro vývoz vojenského materiálu do třetích zemí je doposud využívána klasická licence, která má delší proces. Proto se navrhuje obdobně jako u transferu v obecné licenci využít obdobný mechanizmus a upravit tak zjednodušenou licenci.

· Znovuzavedení právní úpravy vývozu vojenského materiálu realizovaného Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany na základě usnesení vlády, která zajistí možnost rychlé reakce vlády na potřebu vývozu vojenského materiálu darem do oblastí, ve kterých hrozí např. válečný konflikt nebo omezování lidských práv a kde tento dar bude sloužit k pomoci zvládnout situaci.

· Revize definice vojenského materiálu.

· Elektronizace podávání žádostí.

· Možnost rozšíření povolení a licence k obchodování s vojenským materiálem a úprava doby jejich platnosti.

· Úprava informační povinnosti při vývozu vojenského materiálu, který podléhá mezinárodní smlouvě o konvenčních ozbrojených silách.

· Odkaz na Společný postoj Rady 2008/944/SZBP, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu.

· Úprava správních poplatků v souvislosti s možností rozšíření povolení a prodloužení platnosti licence.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/