165/10 Opatření ke zmírnění ztrát provozovatelů mezinárodní nákladní vodní dopravy; T: 15.7.2010

Cílem navrhovaných opatření je podpořit přepravu zboží za méně vhodných podmínek, aby se tak co nejvíce zboží přepravovalo po vodních cestách. Na labské vodní cestě při přepravách zboží z a do ČR je přitom k dispozici dostačující objem zboží pro efektivní a ekonomické přepravy vodní dopravou. Limitujícími faktory jsou pouze plavební podmínky a dostupná kapacita plavidel. Provozovatelé mezinárodní vodní dopravy v období nízkých vodních stavů, nejsou schopni eliminovat generované ztráty, což se odráží na stavu tohoto dopravního oboru. Existuje výrazný technický dluh na provozovaných plavidlech, kdy lodní park za současné situace již není dlouhodobě obnovován a je prováděna pouze omezená modernizace stávajících plavidel. Dochází k odlivu kvalifikovaných pracovníků a zároveň k postupnému přesunu využitelné kapacity plavidel pro mezinárodní přepravy zboží z a do ČR mimo labskou vodní cestu.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/