165/09 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2010; T: 14.9.2009

Nejvýznamnějšími výdajovými položkami je podpora rekonstrukcí panelových i nepanelových bytových domů (program „PANEL“), návrh rozpočtu dále počítá s prostředky na novou formu investiční podpory sociálního bydlení a s pokračováním podpory mladých domácností formou nízkoúročeného úvěru na pořízení bydlení. Návrh rozpočtu nepočítá s žádnou dotací ze státního rozpočtu ani z jiných veřejných rozpočtů.

Předkládací zpráva

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/