165/21 Návrh vyhl. o tech. a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře pro sběr dat v obl. elektronických komunikací;T:12.11.2021

Cílem návrhu vyhlášky je stanovit v souladu se zmocněním obsaženým v § 115 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích (dále jen zákona) základní podmínky pro poskytnutí informací prostřednictvím programové aplikace a rozsah a obsah požadovaných informací podle charakteru vykonávané komunikační činnosti podle § 115 odst. 2 zákona, včetně odkazu na internetovou stránku pro přístup do této programové aplikace, ve které jsou Úřadem umístěny jednotlivé elektronické formuláře k vyplnění příslušným osobám podle § 115 odst. 1 zákona, stanovit podmínky registrace osoby podle § 115 odst. 1 zákona pro přístup do programové aplikace a určení oprávněné osoby pro předávání požadovaných údajů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 12. 11. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/