165/20 Novela vyhlášky č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným; T:12.10.2020

Přijetí návrhu vyhlášky je nezbytné z důvodu zavedení třísložkové struktury sazeb mýtného od 1. ledna 2021. Návrh vyhlášky nově obsahuje popis nákladů započitatelných pro výpočet částí mýtného uložených za účelem dosažení návratnosti nákladů vyvolaných znečištěním ovzduší a hlukem z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictívm přiloženého formuláře nejpozději do 12. 10. 2020 12h na adresu pripominkovani@komora.cz.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/